Vyberte stránku
Úvod Program Tým Petice Kontakt

Bezpečnost

Vytvořme spolu bezpečný domov

Domov je místem, kde se cítíme příjemně a bezpečně. Praha 5 je naším domovem a my chceme, abychom tu všichni zažívali pocit bezpečí, ať už půjdeme kamkoli. Naším cílem je vymýtit provoz heren a nasadit více policistů na místa s vyšší mírou kriminality. Chceme také vytvořit prostředí pro vzájemnou důvěru mezi občany a strážníky.

1. Každý občan by měl znát svého strážníka. Uspořádáme pravidelné setkání strážníků s občany pro vzájemný respekt a poznání.

2. Podpoříme navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vysokou mírou kriminality. Zejména u stanice metra Anděl a na Plzeňské.

3. Zaměstnáme asistenty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na Pětce a jejich okolí.

4. Zvýšíme bezpečnost v problémových lokalitách také pomocí veřejného osvětlení.

5. Zlepšíme dozor na dětském hřišti Okrouhlík.

6. Jsme pro nulovou toleranci provozování heren na území Prahy 5. Herny nemají na společnost pozitivní dopad.

7. Zvýšíme bezpečnost chodců v ulicích a u škol a podpoříme dopravně-bezpečností výchovu dětí.

8. Podpoříme programy prevence a osvěty jako je prevence rasismu, xenofobie, gamblingu, drogové závislosti a podobně.

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook