Bezpečnost

Vytvořme spolu bezpečný domov

Domov je místem, kde se cítíme příjemně a bezpečně. Praha 5 je naším domovem a my chceme, abychom tu všichni zažívali pocit bezpečí, ať už půjdeme kamkoli. Naším cílem je vymýtit provoz heren a nasadit více policistů na místa s vyšší mírou kriminality. Chceme také vytvořit prostředí pro vzájemnou důvěru mezi občany a strážníky.

1. Strážník jako pomoc i přítel

Každý občan by měl znát svého strážníka. Uspořádáme pravidelné setkání strážníků s občany pro vzájemný respekt a poznání.

2. Více policistů v ulicích

Podpoříme navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vysokou mírou kriminality. Zejména u stanice metra Anděl a na Plzeňské.

3. Více prevence kriminality

Zaměstnáme asistenty prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na Pětce a jejich okolí.

4. Problémové lokality osvětlíme

Zvýšíme bezpečnost v problémových lokalitách také pomocí veřejného osvětlení.

5. Více bezpečnosti pro děti

Zlepšíme dozor na dětském hřišti Okrouhlík.

6. Herny musí zmizet

Jsme pro nulovou toleranci provozování heren na území Prahy 5. Herny nemají na společnost pozitivní dopad.

7. Více bezpečnosti pro děti a důchodce

Zvýšíme bezpečnost chodců v ulicích a u škol a podpoříme dopravně-bezpečností výchovu dětí.

8. Prevencí proti kriminalitě

Podpoříme programy prevence a osvěty jako je prevence rasismu, xenofobie, gamblingu, drogové závislosti a podobně.

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 776 709 157
Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook