Centrum moderního vzdělávání na Praze 5

Centrum bude provozovat poradny (např. právní, psychologickou) a poskytovat sdílenou pomoc odborníků (např. IT specialisty, speciálního pedagoga, mediátora, metodika, architekta) podle požadavků škol a školek. Chceme pomoci pracovníkům ve školství nejen v rovině profesní (podpora týmu, orientace ve změnách legislativy, financování, EU projekty, správa provozu škol atd.), ale tak v té osobní (prevence vyhoření, zvládání zátěžových situací atd.).

Centrum bude aktivní v zavádění moderních přístupů ve vzdělávání. 
Centrum bude motivovat a pomáhat školám v zavádění nových moderních metod a přístupů ve vzdělávání tak, aby byly atraktivní pro jejich studenty a zároveň jim daly dovednosti (kritické myšlení, finanční gramotnost, komunikativně sociální dovednosti apod.), díky kterým v dnešním složitém globálním světě uspějí.

Centrum zajistí programy, školení a další vzdělávání pro pedagogy i celé školy.
Centrum bude spolupracovat se školami a propojovat je, aby si vzájemně předávaly zkušenosti v rámci příkladů dobré praxe. Centrum bude klást důraz na spolupráci a další vzdělávání ředitelů škol (např. v programu Ředitel naživo), protože kvalitní ředitel je základem kvalitní školy a školky.

Centrum se bude soustředit na aktivity vedoucí k vytváření bezpečného prostředí pro děti i pedagogy.
Centrum zajistí proškolení pedagogů ze všech typů škol v práci s agresivním dítětem, v rozpoznávání dětí ohrožených domácím násilím a v oblasti šikany a kyberšikany. Poskytne služby psychologa i právní poradenství. Bude spolupracovat s dalšími organizacemi na následné péči.

Centrum bude spojnicí škol, veřejnosti, odborníků a místních komunit.
Centrum podpoří komunitní projekty nebo školní akce pro místní občany (např. vánoční trhy, charitativní sportovní utkání)
Pomůže se zapojením rodičů, žáků nebo místních spolků, aby se podíleli na chodu škol a školek např. v Radách rodičů, ve vedení kroužků, Školním studentském parlamentu nebo programu Školního participativního rozpočtu.

Centrum bude provozovat platformu pro komunikaci škol a školek, rodičů a široké veřejnosti.
Chceme tak usnadnit a sjednotit vzájemnou informovanost.

Prostřednictvím Centra navážeme užší spolupráci se školami. V Centru vznikne skupina zástupců všech škol a školek na Pětce. Díky tomu bude MČ jako zřizovatel ve stálém kontaktu se školami a školkami a bude moci rychleji a lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky.

 

 

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

[wpforms id=“63″]

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook