Vyberte stránku
Úvod Program Tým Petice Kontakt

Senioři a sociální péče

Dostupná a kvalitní péče pro občany Prahy 5

Přijde čas, kdy každý z nás bude potřebovat pomoct. Městská část musí mít pro spoluobčany, kteří pomocnou ruku právě potřebují, kvalitní systém sociálních služeb. Seniorům a zdravotně a mentálně postiženým musíme zajistit důstojný a aktivní život. A v případě potřeby jim poskytnout kvalitní pečovatelskou službu, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Současná radnice přesně tohle nedělá. A to musíme změnit.

1. Zajistíme dostatek pečovatelů pro všechny občany Prahy 5, kteří to potřebují. Je nepřijatelné, že Centrum sociální péče na Praze 5 už měsíce nepřijímá nové klienty pro terénní pečovatelskou službu a nerozšiřuje rozsah služeb těm stávajícím.

2. Zajistíme odbornou podporu lidem, kteří pečují doma o své blízké. Tito lidé se často potýkají se sociální izolací, nedostatkem finančních prostředků a psychickým a fyzickým vyčerpáním. Praha 5 na ně nesmí zapomenout.

3. S ohledem na růst počtu seniorů na Praze 5 (a to až o 40 % ve věkové skupině 85 a více), budeme rychleji budovat nová sociální zařízení a služby pro seniory.

4. Rozšíříme využití bytového fondu Prahy 5 pro zranitelné skupiny občanů – seniory, matky samoživitelky a zdravotně postižené občany. Praha 5 využívá jen 23 % svých bytů pro tuto skupinu občanů. 

5. Otevřeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, aby si občané Pětky mohli půjčit zdravotní potřeby za dostupnou cenu.

6. Budeme podporovat komunitní centra a volnočasové aktivity pro seniory a mentálně a zdravotně postižené. Podpoříme programy „aktivního stáří“ a univerzitu třetího věku.

7. Podpoříme mezigenerační programy, kde se setkávají starší občané s těmi nejmladšími a tráví spolu volný čas (např. tvořivé dílny, čtení pohádek).

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook