Senioři a sociální péče

Dostupná a kvalitní péče pro občany Prahy 5

Přijde čas, kdy každý z nás bude potřebovat pomoct. Městská část musí mít pro spoluobčany, kteří pomocnou ruku právě potřebují, kvalitní systém sociálních služeb. Seniorům a zdravotně a mentálně postiženým musíme zajistit důstojný a aktivní život. A v případě potřeby jim poskytnout kvalitní pečovatelskou službu, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Současná radnice přesně tohle nedělá. A to musíme změnit.

1. Zajistíme dostatek pěčovatelů

Zajistíme dostatek pečovatelů pro všechny občany Prahy 5, kteří to potřebují. Je nepřijatelné, že Centrum sociální péče na Praze 5 měsíce nepřijímalo nové klienty pro terénní pečovatelskou službu a nerozšiřovalo rozsah služeb těm stávajícím.

2. Podpora radnice pro pečující lidi

Zajistíme odbornou podporu lidem, kteří pečují doma o své blízké. Tito lidé se často potýkají se sociální izolací, nedostatkem finančních prostředků a psychickým a fyzickým vyčerpáním. Praha 5 na ně nesmí zapomenout.

3. Nová sociální zařízení a služby pro seniora

S ohledem na růst počtu seniorů na Praze 5 (a to až o 40 % ve věkové skupině 85 a více), budeme rychleji budovat nová sociální zařízení a služby pro seniory.

4. Najdeme byty pro zranitelné

Rozšíříme využití bytového fondu Prahy 5 pro zranitelné skupiny občanů – seniory, matky samoživitelky a zdravotně postižené občany. Praha 5 využívá jen 23 % svých bytů pro tuto skupinu občanů. 

5. Otevřeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek

Otevřeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, aby si občané Pětky mohli půjčit zdravotní potřeby za dostupnou cenu.

6. Nové aktivity pro starší občany

Budeme podporovat komunitní centra a volnočasové aktivity pro seniory a mentálně a zdravotně postižené. Podpoříme programy „aktivního stáří“ a univerzitu třetího věku.

7. Podpoříme setkávání mládí a stáří

Podpoříme mezigenerační programy, kde se setkávají starší občané s těmi nejmladšími a tráví spolu volný čas (např. tvořivé dílny, čtení pohádek).

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 776 709 157
Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook