Vyberte stránku

Školství, kultura a volný čas

Začneme stavět nové školky a školy

Stávající situace ve školství na Praze 5 je žalostná. Trápí ji zásadní nedostatek míst v mateřských školách, a podobná situace brzy nastane i v základních školách. Kvalitní vzdělání je přitom nejlepší investicí do budoucna. Demografická studie jasně stanovuje potřebu vybudovat přes 1400 míst ve školkách a minimálně 3000 nových míst v základních školách. Tolik nových míst bude potřeba pro žáky na Praze 5. Je nezbytné začít tyto školy ihned budovat a zvyšovat kvalitu těch stávajících. Naše děti by neměly doplácet na neschopnost radnice.

1. Zajistíme dostatek míst ve školách a školkách a začneme ihned pracovat na odkupu pozemků pro nové školní budovy. Děti na prvním stupni by neměly dojíždět do školy přes celou Prahu, ale musí mít školu v docházkové vzdálenosti.

2. Zvýšíme kvalitu výuky a podpoříme moderní způsoby vzdělávání. Vybudujeme Centrum moderního vzdělávání na Praze 5, které bude zajišťovat odborný servis školám, rodičům a dětem na Pětce.
Jak bude Centrum moderního vzdělávání na Praze 5 fungovat a co všechno bude dělat? Přečtěte si o něm více!

3. Z letohrádku Portheimka opět vytvoříme kulturní centrum, které Pětce tolik chybí. Toto centrum tu bude sloužit nejen pro pořádání kulturních událostí, ale nabídne obyvatelům Prahy 5 také prostory, kde mohou zdokonalovat své kreativní dovednosti.

4. Zvýšíme příspěvek městské části na mimoškolní aktivity dětem, aby všechny děti měly možnost rozvíjet svůj talent bez ohledu na své finanční zázemí.

5. Zasadíme se o rychlé postavení nové základní školy v ulici Na Výši v Košířích.

6. Vybudujeme více hřišť pro starší děti, kterých je na Pětce zoufale málo. Budeme se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití školních hřišť a sportovních areálů v majetku městské části.

7. Zajistíme transparentní a spravedlivé rozdělování dotací pro sport a volnočasové aktivity, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků.

8. Zasadíme se o zřízení školních klubů pro starší žáky, aby měli kde trávit volnou hodinu např. při čekání na autobus či navazující kroužky. Zvýšíme tím bezpečnost dětí a zároveň tím ulevíme pracujícím rodičům s hlídáním.

9. Zrevitalizujeme nám. 14 října pro farmářské trhy a kulturní akce.

10. Naplno využijeme kulturně-vzdělávací potenciál partnerských měst Prahy 5. Naše partnerská města v Německu, Francii či třeba Chorvatsku toho mají mnoho co nabídnout.

11. Budeme rozvíjet kvalitu veřejných prostranství, jako jsou parky či náměstí, aby lidem sloužily jako příjemné místo setkávání a mohly se tu konat kulturně komunitní aktivity ve spolupráci s projektem Kreativní Praha.

12. Zlepšíme dopravní situaci v okolí škol např. zřízením parkovacích ostrůvků. U každé školy zřídíme parkovací stojany na kola.

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook