Zelený prostor

Praha 5 musí zůstat zelená

Naše městská část má mnoho krásných přírodních míst a parků. Dost možná ty nejkrásnější v Praze. Zabráníme jejich zničení developerskou výstavbou. Současné vedení radnice zeleň zcela nezajímá, parky jsou zanedbané a v přírodních rezervacích je nepořádek. Příroda je dar, kterého si musíme vážit a chránit ho. A to budeme dělat.

1. Už žádná výstavba tam, kam nepatří

Nedovolíme žádnou výstavbu v zelených zónách a jejich další devastaci. Přírodní parky musí zůstat zelené bez developerské výstavby.

2. Zavedeme moderní ochranu životního prostředí

Vytvoříme web a funkční mobilní aplikaci Čistá Pětka, kde budou moci občané nahlašovat nepořádek na dětských hřištích, černé skládky, poškozený mobiliář, jako jsou třeba lavičky či osvětlení, závady chodníků a silnic apod.

3. Vyřešíme nebezpečnou Motolskou skládku

Budeme prosazovat rychlou a celkovou rekultivaci motolské skládky s využitím ekologicky šetrných sanačních technik a technologií vhodných pro tuto lokalitu.

4. Parky musí dostat lepší péči

Zajistíme lepší údržbu přírodních parků na Pětce – častější úklid odpadků, vybudování toalet, přidání vodních prvků a míst pro společenské a sportovní aktivity (grilování, venkovní posilovny, lavičky).

5. Častější úklid dětských hřišť

Zajistíme častější a důslednější úklid a údržbu dětských hřišť. Budeme zvyšovat jejich kvalitu např. instalací netradičních moderních herních prvků.

6. Na radnici podpoříme komunitní zahrady

Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

7. Zřídíme středisko ekologické výchovy

Vybudujeme Středisko ekologické výchovy, které bude zajišťovat ekologickou výchovu a vzdělávání pro všechny generace.

 8. Lepší péče o stromy

Podpoříme výsadbu stromů, lepší péči o zeleň a tím budeme bojovat proti přehřívání města.

Změňte to s námi

Chtěli byste se zapojit? Nebo se na něco zeptat? Napište nám.

 +420 776 709 157
Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook