Vyberte stránku
Úvod Program Tým Petice Kontakt

Zelený prostor

Praha 5 musí zůstat zelená

Naše městská část má mnoho krásných přírodních míst a parků. Dost možná ty nejkrásnější v Praze. Zabráníme jejich zničení developerskou výstavbou. Současné vedení radnice zeleň zcela nezajímá, parky jsou zanedbané a v přírodních rezervacích je nepořádek. Příroda je dar, kterého si musíme vážit a chránit ho. A to budeme dělat.

1. Nedovolíme žádnou výstavbu v zelených zónách a jejich další devastaci. Přírodní parky musí zůstat zelené bez developerské výstavby.

2. Vytvoříme web a funkční mobilní aplikaci Čistá Pětka, kde budou moci občané nahlašovat nepořádek na dětských hřištích, černé skládky, poškozený mobiliář, jako jsou třeba lavičky či osvětlení, závady chodníků a silnic apod.

3. Budeme prosazovat rychlou a celkovou rekultivaci motolské skládky s využitím ekologicky šetrných sanačních technik a technologií vhodných pro tuto lokalitu.

4. Zajistíme lepší údržbu přírodních parků na Pětce – častější úklid odpadků, vybudování toalet, přidání vodních prvků a míst pro společenské a sportovní aktivity (grilování, venkovní posilovny, lavičky).

5. Zajistíme častější a důslednější úklid a údržbu dětských hřišť. Budeme zvyšovat jejich kvalitu např. instalací netradičních moderních herních prvků.

6. Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

7. Vybudujeme Středisko ekologické výchovy, které bude zajišťovat ekologickou výchovu a vzdělávání pro všechny generace.

8. Podpoříme výsadbu stromů a budeme bojovat zelení proti přehřívání města.

Zapomněli jsme na něco?

Napište nám.

Logo Senátor 21 pro Prahu 5
facebook